امور روادید (ویزا)2018-12-26T19:01:44+03:30
  • – اخذ ویزا (روادید)

 

  • هموطنانیکه جهت تحصیل و یا زیارت و گردشگری و معالجه و یا قصد مسافرت به کشورهای خارجی را دارند می توانند ضمن تماس و یا مراجعه به نمایندگیهای کشورهای خارجی در تهران جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر و ارائه خدمات با این شرکت نیز تماس حاصل نمایند.
  • اتباع خارجی که به هر دلیل (تحصیل، گردشگری، معالجه، زیارت و یا تجارت) قصد عزیمت به ج.ا.ا را دارند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تسریع در اخذ روادید خود با این شرکت نیز تماس حاصل نمایند.