امور شناسنامه2018-12-26T19:19:24+03:30
  • – امور شناسنامه:

– هموطنان عزیز جهت صدور، تعویض و یا سایر خدمات شناسنامه ای از قبیل اضافه نمودن اسامی فرزندان مخدوش بودن، تغییر نام و یا نام خانوادگی و هرگونه اقدام دیگری بایستی به نزدیکترین نمایندگی ج.ا.ا مراجعه نمایند.

– صدور کارت ملی- هموطنان خارج از کشور جهت صدور کارت ملی و اخذ آن می توانند با ارائه مدارک لازم به نزدیکترین نمایندگی ج.ا.ا در خارج از کشور اقدام نمایند.

–  وفات، ضمن ابراز همدردی با خانواده هموطنانی که در خارج از کشور مرحوم می شوند و تقاضا دارند که آنها را به داخل کشور حمل می نمایند می توانند به نزدیکترین نمایندگی ج.ا.ا در حوزه خود مراجعه نمایند.

* – توصیه مهم: این شرکت آمادگی خود را در زمینه مشاوره و نیابت در مورد اقدامات فوق در داخل کشور را اعلام می دارد. با یک تماس با این شرکت کار شناسنایی مجرب و خبره ما در زمینه مشاوره و ارائه کلیه خدمات در خدمت شما خواهند بود.