امور مهاجرت، اقامت، تابعیت2018-12-26T19:06:01+03:30
  • – اقامت، مهاجرت و تابعیت:

 

– هموطنانی که قصد اقامت و مهاجرت در کشورهای خارجی را دارند.

–  اتباع خارجی که قصد اقامت، مهاجرت و یا کسب تابعیت در ج.ا.ا را دارند.

* – توصیه مهم: کلیه کسانی که به شکلی با موضوعات فوق مواجه می باشند لازم است جهت کسب اطلاعات به مراجع قانونی ذیربط مراجعه نمایند. این موسسه نیز آمادگی خود را جهت مشاوره و قبول نیابت در پیگیری موضوعات فوق را اعلام می دارد.