امور نظام وضیفه ( سربازی)2018-12-26T19:21:34+03:30
  • – نظام وظیفه عمومی (خدمت سربازی)

 

  • هر تبعه ایرانی مقیم داخل و خارج کشور بایستی طبق مقررات حوزه نظام وظیفه عمومی موضوع خدمت سربازی خود را جهت خارج شدن از کشور مشخص نماید.
  • خروج هموطنان مقیم ایران: خروج اتباع ایرانی از کشور به هردلیل پس از روشن شدن وضعیت خدمت سربازی آنها صورت می پذیرد.
  • خروج دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای داخل: دانشجویان داخل کشور که به دلائل موجه قصد خارج شدن از کشور را دارند می توانند با ارائه اشتغال به تحصیل از دانشگاههای مربوطه و تائید وزارتخانه مربوطه و موافقت حوزه نظام وظیفه عمومی از کشور خارج شوند.
  • هموطنان مقیم خارج از کشور: هموطنانیکه مشکل سربازی ندارند می توانند با مراجعه و گرفتن مهر خروج مکرر مقیمین از نمایندگیهای ج.ا.ا به کشور تردد نمایند.
  • دانشجویان شاغل به تحصیل از خارج از کشور: در صورت تشکیل پرونده دانشجویی و با استفاده از معافیت تحصیلی و اخذ مهر خروج دانشجویی می توانند دوبار در سال به ایران تردد نمایند.
  • هموطنان مشمول خارج از کشور: هموطنان مشمول مقیم خارج از کشور در صورت دارا بودن شرایط لازم و ارائه مدارک مثبته می توانند خدمت سربازی خود را خریداری و کارت معافیت دائم دریافت نمایند. در غیر اینصورت می توانند با مراجعه و اخذ مهر خروج مشمولین با رعایت ضوابط و قوانین یکبار در سال به ایران تردد نمایند.

* – توصیه مهم: هموطنانی که به هر عنوان دارای مشکل سربازی و یا خروج از کشور هستند می توانند جهت مشاوره و ارائه راهکارهای قانونی و نیابت در پیگیری امور مربوط به خرید خدمت سربازی و نحوه خروج از کشور با این شرکت تماس حاصل نمایند.