خدمات کنسولی2017-10-17T11:53:49+00:00

خدمات کنسولی

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با ارائه وکالتنامه به این موسسه ، خدمات زیر را با کمترین هزینه دریافت نمایند. بدون اینکه با سفر به ایران متحمل هزینه های اضافی شوند.

ما به نیابت از شما ، خدمات زیر را ارایه می دهیم:

 • دریافت شناسنامه
 • ترجمه و تایید شناسنامه
 •  امور مربوط به کارت ملی 
 • تنظیم وکالت نامه
 • تایید مدارک تحصیلی و دانشگاهی
 • ثبت ازدواج و طلاق
 • انتقال متوفی به ایران
 • ثبت فوت
 • پیگیری صدور گواهی عدم سوء پیشینه
 • تمدید گواهینامه
 • تعویض گواهینامه
 • ترجمه و تایید گواهینامه
 • تایید مدارک پزشکی
 • اعزام مریض به ایران و بر عکس