معرفی ایران2018-09-27T16:27:51+00:00

ایران در یک نگاه

ایران در یک نگاه  

اطلاعات کلی

پایتخت:                 تهران
زبان رسمی:            فارسی
نوع حکومت:           جمهوری اسلامی
واحد پول:             ریال
مذهب:                 اکثرا شیعه
امید طول عمر:       70 سال
رشد سالانه جمعیت:       70 / 1   (2017)
) جمعیت:                80 میلیون نفر در سال 2017
شهرهای مهم :           تبریز, رشت ,ارومیه ,ساری, گرگان, مشهد, اصفهان, یزد, کاشان, اراک ,همدان, شیراز
کرمان اهواز, سنندج ,کرمانشاه
مساحت:    195 / 641 / 1   کیلو متر مربع

عضویت: : سازمان ملل متحد, کنفرانس اسلامی,کشورهای صادر کننده نفت، عدم تعهد ، عضو نظر سازمان شانگهای

جغرافیای کشور ایران

ایران از طریق خلیج فارس و دریای عمان با کشورهای عربستان سعودیف قطر، امارات، بحرین و عمان هم مرز بوده و همچنین با کشورهای ترکیه؛ عراق، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان  و از طریق دریای خزر با روسیه، قزاقستان  هم مرز است. بیش از نیمی از مساحت کشور را کوهها و ارتفاعات تشکیل داده است. از رشته کوههای مهم میتوان به البرز و زاگرس اشاره کرد. بلندترین قله ایران دماوند نام دارد با ارتفاع ۱۱۴۶ متر که از این جهت در مرتبه بیست و سوم کوههای جهان قرار دارد. ایران کشوریست کوهستانی در بخش شمال آن رشته کوههای البرز است و زاگرس است.
مهمترین رودهای ایران ارس، تجن، اترک، کارون، کرخه، قزل اوزن، سفید رود است. دریاچه های عمده ایران عبارتند از:

دریاچه دماوند در قسمت غرب رشته کوههای زاگرس،
دریاچه ارومیه

تنها رود قابل کشتیرانی ایران رود کارون است.

نظام سیاسی ایران

نظام سیاسی ایران

پس از سقوط نظام سلطنتی و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این کشور با سیستم ریاستی اداره می شود که هر چهار سال یکبار بطور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود.

رهبری ایران  در حال حاضر بر عهده آیت الله خامنه ای است که پس از ارتحال ایت الله خامنه ای ، از سوی محلس خبرگان رهبری به این سمت انتخاب گردید.

ایران دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است که مستقل از همدیگر اداره می شوند. در نظام سیاسی ایران هر

قوه مجریه :

رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است که برای مدت چهار سال از سوی مردم بطور مستقیم انتخاب می شود و تنها میتواند دو بار به صورت متوالی عهده دار ریاست جمهوری شود. رئیس جمهور رئیس کابینه است و

وزیران کابینه برای فعالیت نیاز به رأی اعتماد نمایندگان مجلس دارند.
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی همچنین حق سؤال و استیضاح هر یک از وزیران کابینه را دارند.

قوه مقننه :

مجلس شورای اسلامی مجلس قانونگذار ایران است . نمایندگان آن برای دورهای چهار ساله به صورت محلی با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند. در نظام قانونگذاری ایران، شورایی تحت عنوان شورای نگهبان است که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه مسئولیت بررسی تطبیق قوانین مصوب مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی را برعهده دارند، که فقهای شورا به انتخاب رهبر و حقوقدانان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رأی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، به عضویت این شورا در میآیند.
چنانچه مصوبات مجلس به هر دلیل مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد، این مصوبات برای تأمین نظر شورا
به مجلس بازگردانده میشود، اما در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان نهادی با عنوان مجمع
تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی پیش بینی شده که مرکب از اعضای شورای نگهبان و وزیران مرتبط با هر مقوله و نیز جمعی از خبرگان و شخصیتهای برگزیده نظام به انتخاب و انتصاب رهبر انقلاب است و در موراد اختلافی موضوع به این مجمع ارجاع میشود و رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلالخطاب است.
همچنین در قانون اساسی شوراهایی برای اداره امور شهرها و روستاها پیشبینی شده و نمایندگان این شوراها با رأی مستقیم مردم برای دورهای چهار ساله انتخاب میشوند و عهدهدار برنامه ریزی امور شهرها و روستاهای خود و انتخاب شهرداران هستند.

از دیگر نهادهای مهم کشوری در ایران، مجلس خبرگان رهبری است که عهده دار تشخیص
مصادیق مشخص شده در قانون اساسی و انتخاب رهبر عالی نظام است. نمایندگان مجلس خبرگان نیز با رأی مستقیم مردم به تفکیک منطقه جغرافیایی انتخاب میشوند.

قوه قضائیه :

وظیفه این قوه اجرای قانون و عدالت در کشور است . رئیس این قوه به مدت شش سال از سوی رهبر انقلاب انتخاب می شود که از افراد با سابقه فقاهت انتخاب می شود.

وضعیت کشاورزی در ایران

وضعیت صنعت در ایران

ا

وضعیت گردشگری در ایران

ا