نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور2023-11-14T13:29:39+03:30
مهین تقیان. جلیلیان. روانشناس. اتریش
مهین تقیان. جلیلیان. روانشناس. اتریش
مینو رحیمی. پزشک عمومی. اتریش
مینو رحیمی. پزشک عمومی. اتریش
مینو نصیریان. متخصص زنان.پزشک عمومی. اتریش
مینو نصیریان. متخصص زنان.پزشک عمومی. اتریش
مریم رجوعی. روانشناس. اتریش
مریم رجوعی. روانشناس. اتریش
مهرداد اعتماد. متخصص داخلی و غدد. اتریش
مهرداد اعتماد. متخصص داخلی و غدد. اتریش
مهرداد داوودی. متخصص کلیه. اتریش
مهرداد داوودی. متخصص کلیه. اتریش
مهرزاد مرعشی. خواننده. اتریش
مهرزاد مرعشی. خواننده. اتریش
علیرضا ارجمندی. ارتوپد. اتریش
علیرضا ارجمندی. ارتوپد. اتریش
فیروزه حریری. پزشک عمومی. اتریش.
فیروزه حریری. پزشک عمومی. اتریش.
کاترینا صالحی. پزشک داخلی. اتریش
کاترینا صالحی. پزشک داخلی. اتریش
کیومرث حریری. پزشک. اتریش
کیومرث حریری. پزشک. اتریش
ژاله زرزا. پزشک عمومی. اتریش
ژاله زرزا. پزشک عمومی. اتریش
شاهین جامعی. هنرمند و خواننده . اتریش
شاهین جامعی. هنرمند و خواننده . اتریش
صبا خدایاری. روانشناس. اتریش
صبا خدایاری. روانشناس. اتریش
علی ثعلبیان. متخصص پوست و زیبایی. اتریش
علی ثعلبیان. متخصص پوست و زیبایی. اتریش
پویان عباسی مائده. مهندس عمران. اتریش
پویان عباسی مائده. مهندس عمران. اتریش
حسین میرزایی. مدرس دانشگاه. اتریش
حسین میرزایی. مدرس دانشگاه. اتریش
خاطره قاسمی. پزشک عمومی. اتریش
خاطره قاسمی. پزشک عمومی. اتریش
دکتر جواد پارسای. موسیقی.  اتریش
دکتر جواد پارسای. موسیقی. اتریش
هما رجایی رضوی. دندانپزشک. آلمان
هما رجایی رضوی. دندانپزشک. آلمان
بابک کریمی. بازیگر. ایتالیا
بابک کریمی. بازیگر. ایتالیا
الهام شوقی نیا. روانشناس. اتریش
الهام شوقی نیا. روانشناس. اتریش
بهروز صالحی. پزشک عمومی. اتریش
بهروز صالحی. پزشک عمومی. اتریش
ناصر کلهری. فوق تخصص هماتولوژی. آلمان
ناصر کلهری. فوق تخصص هماتولوژی. آلمان
نسیم حاکمی. دندانپزشک. المان
نسیم حاکمی. دندانپزشک. المان
نصرالله عیوضی. متخصص جراحی گوارش. آلمان
نصرالله عیوضی. متخصص جراحی گوارش. آلمان
نصرالله ملک پور. دندانپزشک. المان
نصرالله ملک پور. دندانپزشک. المان
مهناز معمارزاده. روانپزشک. آلمان
مهناز معمارزاده. روانپزشک. آلمان
میشل پرتو. متخصص گوش و حلق و بینی. آلمان
میشل پرتو. متخصص گوش و حلق و بینی. آلمان
نادر حیدری. پزشک عمومی. آلمان
نادر حیدری. پزشک عمومی. آلمان
ناصر حاتمی. متخصص ارتوپدی. آلمان
ناصر حاتمی. متخصص ارتوپدی. آلمان
مهدی الهی. دندانپزشک. آلمان
مهدی الهی. دندانپزشک. آلمان
مهدی بزرگ زاده. پزشک عمومی. آلمان
مهدی بزرگ زاده. پزشک عمومی. آلمان
مهرناز انصاری(بخیت). متخصص زنان. آلمان
مهرناز انصاری(بخیت). متخصص زنان. آلمان
مهناز شیرازی. متخصص جراحی کودکان. آلمان
مهناز شیرازی. متخصص جراحی کودکان. آلمان
مسعود حسینی. جراح پلاستیک. آلمان
مسعود حسینی. جراح پلاستیک. آلمان
معصومه امیری. پزشک عمومی. آلمان
معصومه امیری. پزشک عمومی. آلمان
معصومه نوابیان. متخصص داخلی. آلمان
معصومه نوابیان. متخصص داخلی. آلمان
منصور نصرتیان. پزشک عمومی. آلمان
منصور نصرتیان. پزشک عمومی. آلمان
مریم رحیمی. دندانپزشک. المان
مریم رحیمی. دندانپزشک. المان
مریم سالکی. دندانپزشک. المان
مریم سالکی. دندانپزشک. المان
مژده شریعتی اهرزی. دندانپزشک. آلمان
مژده شریعتی اهرزی. دندانپزشک. آلمان
مژگان نوروزی. دندانپزشک. المان
مژگان نوروزی. دندانپزشک. المان
مدیا مردی. دندانپزشک. المان
مدیا مردی. دندانپزشک. المان
مرجان فراستی. متخصص زنان. آلمان
مرجان فراستی. متخصص زنان. آلمان
مرسده مقدم. متخصص پوست. آلمان
مرسده مقدم. متخصص پوست. آلمان
مروارید عمرانی. دندانپزشک. المان
مروارید عمرانی. دندانپزشک. المان
محسن ستاری. متخصص زنان و زایمان. آلمان
محسن ستاری. متخصص زنان و زایمان. آلمان
محمد آصفی. متخصص پوست. آلمان
محمد آصفی. متخصص پوست. آلمان
محمد خاتمی(روبرتو) متخصص داخلی. آلمان
محمد خاتمی(روبرتو) متخصص داخلی. آلمان
مختار جلیلی. متخصص داخلی. آلمان
مختار جلیلی. متخصص داخلی. آلمان
رحیمی. متخصص پوست.  آلمان
رحیمی. متخصص پوست. آلمان
فرحناز ملکپور. متخصص زنان. آلمان
فرحناز ملکپور. متخصص زنان. آلمان
کوروش نوروزی. دندانپزشک. آلمان
کوروش نوروزی. دندانپزشک. آلمان
مازیار رحیم زاده .مرکز جراحی مفاصل. آلمان
مازیار رحیم زاده .مرکز جراحی مفاصل. آلمان
علی عابدپور. دندانپزشک. آلمان
علی عابدپور. دندانپزشک. آلمان
علی مرندی. دندانپزشک. المان
علی مرندی. دندانپزشک. المان
علیرضا امین علایی. فوق تخصص گوارش. آلمالن
علیرضا امین علایی. فوق تخصص گوارش. آلمالن
علیرضا قاسمی. جراح فک و دهان. آلمان
علیرضا قاسمی. جراح فک و دهان. آلمان
شیلا شماس. متخصص زنان. آلمان
شیلا شماس. متخصص زنان. آلمان
صدف مانی. دندانپزشک. المان
صدف مانی. دندانپزشک. المان
علی آقازاده. دندانپزشک. آلمان
علی آقازاده. دندانپزشک. آلمان
علی سوهانی. دندانپزشک. آلمان
علی سوهانی. دندانپزشک. آلمان
سینا جلالی. متخصص زیبایی. آلمان
سینا جلالی. متخصص زیبایی. آلمان
سینا لطفی تبریزی. فوق تخصص هماتولوژی. آلمان
سینا لطفی تبریزی. فوق تخصص هماتولوژی. آلمان
شهرام شفایی. اورولوژیست. آلمان
شهرام شفایی. اورولوژیست. آلمان
شهره امین. دندانپزشک.آلمان
شهره امین. دندانپزشک.آلمان
سید طباطبایی. دندانزشک. آلمان
سید طباطبایی. دندانزشک. آلمان
سید محمد عطری. متخصص داخلی. آلمان
سید محمد عطری. متخصص داخلی. آلمان
سیروس جهانسوزی. متخصص زنان. آلمان
سیروس جهانسوزی. متخصص زنان. آلمان
سیروس خرم. دندانپزشک. آلمان
سیروس خرم. دندانپزشک. آلمان
سجاد رهنمایی. اورولوژیست. آلمان
سجاد رهنمایی. اورولوژیست. آلمان
سعید منصوری دندانپزشک. آلمان
سعید منصوری دندانپزشک. آلمان
سهراب فهیمی. پزشک عمومی. آلمان
سهراب فهیمی. پزشک عمومی. آلمان
سیامک کریمی. دندانپزشک. المان
سیامک کریمی. دندانپزشک. المان
رضا زادگان. متخصص پوست. آلمان
رضا زادگان. متخصص پوست. آلمان
رویا نبوی. اورولوژیست. آلمان
رویا نبوی. اورولوژیست. آلمان
زهره مقدم. دندانپزشک. آلمان
زهره مقدم. دندانپزشک. آلمان
سپیده ابهری. متخصص زنان. آلمان
سپیده ابهری. متخصص زنان. آلمان
دکتر پریسا عطاران. پزشک. المان
دکتر پریسا عطاران. پزشک. المان
راشا فرزانه نیا. دندانپزشک. آلمان
راشا فرزانه نیا. دندانپزشک. آلمان
رامین یخ کشی. دندانپزشک.  المان
رامین یخ کشی. دندانپزشک. المان
رضا پتویی ها. جراح مغز و اعصاب. جراح دیسک کمر. آلمان
رضا پتویی ها. جراح مغز و اعصاب. جراح دیسک کمر. آلمان
پیروز پرنیان فر. دستیار جراح. آلمان
پیروز پرنیان فر. دستیار جراح. آلمان
پیمانه امینی. جراح پلاستیک. آلمان
پیمانه امینی. جراح پلاستیک. آلمان
جواد عادلی. دندانپزشک. آلمان
جواد عادلی. دندانپزشک. آلمان
داریوش الموتی. متخصص پوست. آلمان
داریوش الموتی. متخصص پوست. آلمان
بهرام محمدی. اورولوزیست. آلمان
بهرام محمدی. اورولوزیست. آلمان
بهمن ابرار. اورولوژی. المان
بهمن ابرار. اورولوژی. المان
پدرام درخشانی. اورولوزیست. آلمان
پدرام درخشانی. اورولوزیست. آلمان
پرستو میخائیلز. دندانپزشک. آلمان
پرستو میخائیلز. دندانپزشک. آلمان
الهه مسیح مویرر. دندانپزشک.المان
الهه مسیح مویرر. دندانپزشک.المان
امیر سیف الدینی. دندپزشک. آلمان
امیر سیف الدینی. دندپزشک. آلمان
امیر مبارز پرستا. چشم پزشک. آلمان
امیر مبارز پرستا. چشم پزشک. آلمان
بابک مخبری. متخصص جراحی کودکان. آلمان
بابک مخبری. متخصص جراحی کودکان. آلمان
آرمین مشکات. متخصص گوش و حلق و بینی آلمان
آرمین مشکات. متخصص گوش و حلق و بینی آلمان
افسانه بولمان. متخصص داخلی. آلمان
افسانه بولمان. متخصص داخلی. آلمان
افشین فاطمی. متخصص پوست. آلمان
افشین فاطمی. متخصص پوست. آلمان
الهه زندی. دندانپزشک. آلمان
الهه زندی. دندانپزشک. آلمان
احد فهیمی. پزشک عمومی. آلمان.
احد فهیمی. پزشک عمومی. آلمان.
احمد حدیدی. جراح.آلمان
احمد حدیدی. جراح.آلمان
احمد لیقوانی. دندانپزشک. المان
احمد لیقوانی. دندانپزشک. المان
آرمان امیری. اورولوزی. آلمان
آرمان امیری. اورولوزی. آلمان
دکتر همایون عطایی.عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. امریکا
دکتر همایون عطایی.عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. امریکا
دکتر همایون مهاجر. عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. امریکا
دکتر همایون مهاجر. عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. امریکا
شروین مرتضوی. دندانپزشک. امریکا
شروین مرتضوی. دندانپزشک. امریکا
دکتر شفا امیر سلطانی. هیات مدیره انجمن پزشکان ایرانی و امریکایی. آمریکا
دکتر شفا امیر سلطانی. هیات مدیره انجمن پزشکان ایرانی و امریکایی. آمریکا
دکتر حسین علی شهیدی. عضو هیت مدیره انجمن پزشکی. امریکا
دکتر حسین علی شهیدی. عضو هیت مدیره انجمن پزشکی. امریکا
دکتر طناز ارمغانی. عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. امریکا
دکتر طناز ارمغانی. عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. امریکا
دکتر محمد صراف. عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. امریکا
دکتر محمد صراف. عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. امریکا
دکتر میشل معصومی. معاون انجمن پزشکی ایران و امریکا
دکتر میشل معصومی. معاون انجمن پزشکی ایران و امریکا
رحمان حقیقی. موسیقی دان. پرتقال
رحمان حقیقی. موسیقی دان. پرتقال
رضا ملک زاده. دندان پزشک. امریکا
رضا ملک زاده. دندان پزشک. امریکا
دکتر امید عاشوری. عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. آمریکا
دکتر امید عاشوری. عضو هیات مدیره انجمن پزشکی. آمریکا
دکتر حسین شکوه امیری. موسس انجمن پزشکی ایرانیان. امریکاییان. امریکا
دکتر حسین شکوه امیری. موسس انجمن پزشکی ایرانیان. امریکاییان. امریکا
ماندانا مانی دندانپزشک. کانادا
ماندانا مانی دندانپزشک. کانادا
رضا ناظر. حقوقدان. کانادا
رضا ناظر. حقوقدان. کانادا
ساسان امام. حقوقدان. کانادا
ساسان امام. حقوقدان. کانادا
سورنا سرباز وطن. حقوقدان. کانادا
سورنا سرباز وطن. حقوقدان. کانادا
پیام حاج سید جوادی. حقوقدان. کانادا
پیام حاج سید جوادی. حقوقدان. کانادا
آزین وکیلی. حقوقدان. کانادا
آزین وکیلی. حقوقدان. کانادا
پیام مدنی. حقوقدان. کانادا
پیام مدنی. حقوقدان. کانادا
درسا شفیعی. حقوقدان. کانادا
درسا شفیعی. حقوقدان. کانادا
آذین قربان خانی، حقوق دان، کانادا
آذین قربان خانی، حقوق دان، کانادا
آدام سیف، حقوقدان، کانادا
آدام سیف، حقوقدان، کانادا
آرین کامیاب. حقوقدان. کانادا
آرین کامیاب. حقوقدان. کانادا
آرین یساولی. وکیل. کانادا
آرین یساولی. وکیل. کانادا
مریم احمدیان، سرپرستار، آمریکا
مریم احمدیان، سرپرستار، آمریکا
دکتر پونه قصری، دندانپزشک، آمریکا
دکتر پونه قصری، دندانپزشک، آمریکا
پانته آ رضائیان، آمریکا
پانته آ رضائیان، آمریکا
دکتر امیر مروستی، چشم پزشک، آمریکا
دکتر امیر مروستی، چشم پزشک، آمریکا
مرجان کسری، حقوقدان، آمریکا
مرجان کسری، حقوقدان، آمریکا
رادنی مصریانی، حقوقدان، آمریکا
رادنی مصریانی، حقوقدان، آمریکا
علی رضائیان، متخصص گوارش، آمریکا
علی رضائیان، متخصص گوارش، آمریکا
علیرضا شریف افشار، اورولوژی، آمریکا
علیرضا شریف افشار، اورولوژی، آمریکا
پری فرانکلین. شرکت حقوقی، آمریکا
پری فرانکلین. شرکت حقوقی، آمریکا
دکر فریبا بیگدلی، دندانپزشک، آمریکا
دکر فریبا بیگدلی، دندانپزشک، آمریکا
نوشین دهنادی، حقوقدان، آمریکا
نوشین دهنادی، حقوقدان، آمریکا
مهرنوش یزدان یار، حقوقدان، آمریکا
مهرنوش یزدان یار، حقوقدان، آمریکا
دکتر کتایون عمرانی، دندانپزشک، آمریکا
دکتر کتایون عمرانی، دندانپزشک، آمریکا
دکتر مهناز آهنگر، دندانپزشک، آمریکا
دکتر مهناز آهنگر، دندانپزشک، آمریکا
دکتر مهناز زندی، دندانپزشک، آمریکا
دکتر مهناز زندی، دندانپزشک، آمریکا
دکتر دل آرام هانوگای، دندانپزشک، آمریکا
دکتر دل آرام هانوگای، دندانپزشک، آمریکا
دکتر خسرو مکی، گوش و حلق و بینی، آمریکا
دکتر خسرو مکی، گوش و حلق و بینی، آمریکا
دکتر کامران ترابی، دندانپزشک، آمریکا
دکتر کامران ترابی، دندانپزشک، آمریکا
دکتر علی بن داوود، دندانپزشک، آمریکا
دکتر علی بن داوود، دندانپزشک، آمریکا
دکتر آرلین آذرمهر، دندانپزشک، آمریکا
دکتر آرلین آذرمهر، دندانپزشک، آمریکا
دکتر بیژن آفار، دندانپزشک، آمریکا
دکتر بیژن آفار، دندانپزشک، آمریکا
پیمان گراوری، پزشک
پیمان گراوری، پزشک
ساواش صفوتی، جراح زیبایی و پوست
ساواش صفوتی، جراح زیبایی و پوست
تورج گراوری، جراح مغز و اعصاب
تورج گراوری، جراح مغز و اعصاب
ایمان فیروز مند، پزشک
ایمان فیروز مند، پزشک
بنیامین بهروزان، پزشک
بنیامین بهروزان، پزشک
آلن کامروا، جراح داخلی
آلن کامروا، جراح داخلی
پروفسور سمیعی. جراح بزرگ مفز. آلمان
پروفسور سمیعی. جراح بزرگ مفز. آلمان
سینا تمدن. مدیر ارشد شرکت اپل. مقیم آمریکا
سینا تمدن. مدیر ارشد شرکت اپل. مقیم آمریکا
پروفسور موسیوند. مخترع قلب مصنوعی. کانادا
پروفسور موسیوند. مخترع قلب مصنوعی. کانادا
حسین اسلامبولچی
مدیر شرکت مخابراتی آمریکا
مقیم آمریکا
حسین اسلامبولچی مدیر شرکت مخابراتی آمریکا مقیم آمریکا
پرفسور لطفی عسگرزاده
استاد دانشگاه برکلی
مقیم آمریکا
پرفسور لطفی عسگرزاده استاد دانشگاه برکلی مقیم آمریکا
امید کردستانی
یکی از مدیران گوگل
مقیم آمریکا
امید کردستانی یکی از مدیران گوگل مقیم آمریکا
پیر امیدیار. مالم ابای. آمریکا
پیر امیدیار. مالم ابای. آمریکا
پروفسور صدیق افشار
فیزیکدان
مقیم آمریکا
پروفسور صدیق افشار فیزیکدان مقیم آمریکا
خانم دکتر تبازاده
دانشمند ناسا
مقیم آمریکا
خانم دکتر تبازاده دانشمند ناسا مقیم آمریکا
ماریا خرسند
استاد کامپیوتر
مقیم آمریکا
ماریا خرسند استاد کامپیوتر مقیم آمریکا
پروفسور انقطاع
متخصص در زمینه اپتیک
مقیم آمریکا
پروفسور انقطاع متخصص در زمینه اپتیک مقیم آمریکا
دکتر مینو اختر زند
مدیر راه آهن سوئد
مقیم سوئد
دکتر مینو اختر زند مدیر راه آهن سوئد مقیم سوئد
انوشه انصاری. نخستین زن فضانورد ایرانی و مدیر موسسه تله کام . مقیم آمریکا
انوشه انصاری. نخستین زن فضانورد ایرانی و مدیر موسسه تله کام . مقیم آمریکا
پروفسور بیژن داوری
معاون ارشد آی بی ام
مقیم آمریکا
پروفسور بیژن داوری معاون ارشد آی بی ام مقیم آمریکا
فیروز نادری. مدیر پروژه سفر به مریخ ناسا. مقیم آمریکا
فیروز نادری. مدیر پروژه سفر به مریخ ناسا. مقیم آمریکا
فرزاد ناظمی. مدیر ارشد یاهو. مقیم آمریکا
فرزاد ناظمی. مدیر ارشد یاهو. مقیم آمریکا
پروفسور خدادوست. چشم پزشک معروف جهانی. مقیم آمریکا
پروفسور خدادوست. چشم پزشک معروف جهانی. مقیم آمریکا
دکتر نوید فاضل.. ایران شناس مقیم آلمان
دکتر نوید فاضل.. ایران شناس مقیم آلمان
مهیار عارفی..آرشیتکت. آمریکا
مهیار عارفی..آرشیتکت. آمریکا
بیژن داوری.رئیس بخش آی بی ام. آمریکا
بیژن داوری.رئیس بخش آی بی ام. آمریکا
علی عسگری. آرشیتکت. کانادا
علی عسگری. آرشیتکت. کانادا
محمود نجومی.رئیس بین المللی بیمه.انگلیس
محمود نجومی.رئیس بین المللی بیمه.انگلیس
حمید شیروانی.آرشیتکت.آمریکا
حمید شیروانی.آرشیتکت.آمریکا
ایمان ده بزرگی.مهندس آی تی .کانادا
ایمان ده بزرگی.مهندس آی تی .کانادا
کریم نیر نیا.سلول های بنیادی. آلمان
کریم نیر نیا.سلول های بنیادی. آلمان
قاسم اسرار.ناسا.آمریکا
قاسم اسرار.ناسا.آمریکا
علی دیزایی.رئیس پلیس. انگلیس
علی دیزایی.رئیس پلیس. انگلیس
پروفسور علی خادم حسینی.دکترای مهندسی پزشکی. آمریکا
پروفسور علی خادم حسینی.دکترای مهندسی پزشکی. آمریکا
نوید فاضل.پزشک. آلمان
نوید فاضل.پزشک. آلمان
محمد جمشیدی.ناسا. آمریکا
محمد جمشیدی.ناسا. آمریکا
دکتر نیلوفر حریری. متخصص تغذیه در کانادا
دکتر نیلوفر حریری. متخصص تغذیه در کانادا
دکتر نیما ارکانی حامد. استاد دانشگاه در آمریکا
دکتر نیما ارکانی حامد. استاد دانشگاه در آمریکا
دکتر مهرزاد بروجردی. استاد علوم سیاسی در آمریکا
دکتر مهرزاد بروجردی. استاد علوم سیاسی در آمریکا